.Maagd symbooltje

VIRGO

 
.
Functies: Dienen, zich nuttig maken, hulp verlenen, verzorgen van details, zorgen voor werktuigen en werkmiddelen, reinigen, analyseren, onderscheiden, inventariseren, rubriceren, opsporen van hiaten of fouten, critiseren, verwerken.
.
Eigenschappen: Onderdanigheid, zuinigheid, kuisheid, frisheid, reinheid, bescheidenheid, accuratesse, zakelijkheid, getrouwheid, slaafsheid, onwetendheid, nuchterheid, vitterigheid, slimheid, overgevoeligheid, ergernis, bedeesdheid,teruggetrokkenheid, kleinzieligheid, bekrompenheid.
.
Steunt op: Dienstvaardigheid en werkzaamheid.
Lichamelijk: Buik en ingewanden.
.
Representatieve planeet: Mercurius symbooltje Mercurius.
Drijfveer van: de kracht en geaardheid van het verstand en van het geestelijke en intellectuele aanpassingsvermogen, de mate van iemands aandacht en oordeel voor en over zichzelf en anderen.
De Virgo-Mercurius toont de dienende-, ontledende-, kritische- en werktuiglijke kracht, de administratieve functie en de nuchter-zakelijke beweegredenen in de behandelde zaak of kwestie. O.a. ook: de drang of wezenlijke geschiktheid om met een andere (desnoods daarvan geheel verschillende) zaak vermengd, of daarbij ingedeeld te worden.
Fysiek toont Mercurius het gevoel, het motorische- en sensorische zenuwstelsel, handen, longen en ingewanden en alle bewegings- en overbrengende functies.
.
home