Bindu

 
Bindu
 
 
Bindu betekent 'druppel' of 'punt'. De breder gebruikte term 'bindu visarga' betekent 'vallen van de druppel' of 'druppelen'.
Het symbool bestaat uit een halve maan en een transparante- of maanlicht witte druppel; de nectar ('amrita') die naar/door de chakra's druppelt. Het is de ultieme bron van waaruit alles zich manifesteert en waarin alles terugkeert. De punt waar 'Openheid' zichzelf voor het eerst deelt om de wereld van individuele vormen voort te brengen. Van scheiden en verbinden. (De sanskrit wortel 'bind' betekent splijten of delen.)
De punt is een dimensieloos centrum. Het is de mysterieuze poort van/naar 'leegte' (Da's geen 'niets' maar een conditie van 'niet-ding heid').
De maansikkel associeert met maanfasen en zodoende met wasdom en de periodes tussen Volle maan en Nieuwe maan.
Het symbool van Aum dat met de 6e chakra geassocieerd wordt bevat bovenin ook een kleine punt boven een halve maan die naar Bindu verwijst. Hier is haar plaatsing boven de geschapen eenheid een indicatie voor het trancendente karakter van Bindu, die zich boven de bindingen van de natuur bevindt. Soms verbeeldt als de maagdelijk witte Kwan Yin die zich op een groene draak verplaatst of als Maria die zich op de wereld-draak (oeroboeros) bevindt.
Een beeldspraak die we intuïtief ook herkennen in het symbool van uranus ( Uranus symbooltje ) waarbij de vertikale as van het kruisje boven de maansikkel Bindu vertegenwoordigt die de horizontale (draken)as kruist.
Bindu is het terrein van Waarheid, van waaruit al het geschapene bijeengehouden wordt. Haar nectar brengt alle chakra's tot harmonie. Ze vertegenwoordigt het verticale transcedentale proces dat alle wezens verheft uit hun onderworpen bestaan. Zo is Bindu ook de poort die het bereiken van de volledigheid van de 7e chakra mogelijk maakt.
Bindu is het gouden ei ('Hiranyagarbha') of de baarmoeder der schepping. De bron van alle zielen (prãna). Met bovenaan de genade schenkende (Zwarte Maan) en onderaan haar resonerende genade ontvangende/doorgevende jong (Priapus). In de I Tjing komen we hiervoor o.a. de formuleringen 'De spil in het schaduwrijk' (#61) en 'de trommelstokboom' (#12) tegen.
'When I come onto the earth, I preserve all beings through my life­giving power. When I become the nectar­giving moon, I nourish the vegetation.'
Bhagavad Gita (15/13)
Vraagje: Waarom is de bindu grijs..?
 
Bindu is geen chakra. De chakra's behoren tot het gele pad (de dierenriem) en hebben energie en massa.
Mijn voorkeur is om ze als spinnende elektromagnetische velden te zien die nu eens harder en dan weer zachter bewegen. Je kunt je dat voorstellen als de aarde, omringd door hemellichamen die hun aantrekkingskrachten allemaal op de aarde loslaten. Al die hemellichamen bevinden zich ruwweg in het zelfde vlak (van de dierenriem) zodat ze (ongeveer) in het hart van de aarde bij elkaar komen.
Wanneer 2 krachten exact tegenover elkaar staan dempen ze elkaar als twee touwtrekkers, maar als ze ongevéér tegengesteld zijn dan ontstaat er in het centrum een draaiing, een werveling, met bijbehorende energie (//wrijving). Als het karnen van de wateren. Zo veroorzaken alle planeten om ons heen wervelende energievelden. En alle wezens op aarde worden daardoor beïnvloedt. Maar de uitwerking (resonantie) is bij iedereen weer iets verschillend, afhankelijk van aanleg, ontwikkelingsgraad en locatie op de korst. Maar er moet ook iets zijn dat de wielen op hun plaats houdt zodat ze elkaar niet gaan vernietigen en allemaal op het zelfde plateau blijven draaien (als een uurwerk). Dat is een functie van de as in het centrum. Dat is de functie van een hengselkruis; voorkomen dat een wiel van diens as af loopt. Dat is Bindu. Het is je (ziele)gids (Heilige Geest, de Godin, Bron van alle genade). Het heilige centrum der schepping dat de meeste oude culturen bij Volle Maan vierden. Van daaruit wordt je aangespoord, bijgestuurd en getemperd. Dat is de Ankh die alles bijeen houdt.
Zoals iedere chakra een linker- en een rechter kant heeft, zo heeft ook iedere chakra een centrum, een as. De linker - en rechter kant van de chakra (de zgn. energiekanalen Ida en Pingala) hebben 'kracht'. Door het centrum van iedere chakra (het zgn. 'Sushuma' kanaal) stroomt 'wijsheid'. Wijsheid komt van de zielegids. Eigenlijk is er dus slechts één Bindu-leerling as, die door het centrum van alle chakra's loopt maar daar steeds een iets andere verschijningsvorm heeft.
Bindu is geassocieerd met de maanbaan en de maan loopt in een ander vlak zodat haar baan altijd gedeeltelijk bóven- en gedeeltelijk onder de dierenriem (het wiel) is. Wat voorbij de 7e chakra gaat belandt in de leegte. Daar verliest alles naam, kleur en vorm. Bindu is echter boven álle chakra's en valt als centrum van de kosmos (zonder beeld en vorm) eigenlijk slechts weer te geven door een stip (zonder massa). Als bron van de druppel (alle genade) valt dat niet correct te beschrijven of af te beelden. Dat 'niet-kenbare en niet-noembare' probeer ik aan te geven door slechts zwart/wit tinten te gebruiken. Astrologisch wordt Bindu aangeduid door Zwarte Maan en alles wat zich ontvankelijk onder haar plaatst, iedere leerling op ieder niveau, ontvangt haar genade. Zoals bijv. ook Krishna allen genadig is die tot hem komen. Ze is echter ook de bron van de fysieke schepping, inclusief de aarde en de levensenergie van de wezens. In die hoedanigheid vormt ze het begin van het chakra-pad (Zwarte Zon; wortelchakra).
Was dus geen kleine vraag. Heb in bovenstaand antwoord wat kort-door-de-bocht omschrijvingen moeten hanteren omdat een groot deel eigenlijk niet kenbaar/noembaar is, maar het was een goede vraag dus ik heb m'n best gedaan om met uitleg te antwoorden. Kort samengevat: kleur hoort bij het geschapene. Chakra's horen bij het geschapene. Het geschapene, het wereldse, wordt doordrongen door het niet-wereldse dat niet noembaar of kenbaar is en dus niet in een vorm past maar vrij algemeen voorgesteld wordt als kleurloze (dauw)druppel. Soms kiest men hier symbolisch voor (bloed)rode druppels die min of meer roze tinten in de schepping veroorzaken en zelf-opoffering benadrukken.
home pijltje