Chakra 1

 
Neptunus symbooltje
jupiter symbooltje
Mooladhara chakra
 
Muladhara oftewel Wortel(grondslag) chakra.
 
Hier, aan het begin van de aardse ervaringen, treffen we de fysieke voedingsbron van het biologische leven aan. Zoals een lotusplant bij modder start en door de wateren omhoog kan groeien tot ze bij de 7e chakra met de kroonbladeren van een welriekende bloem eindigt.
 
Hoewel vol van potentieel is deze energie nog sluimerend, onbewust, difuus tot ze gewekt wordt. Hier belanden de uiteenvallende restanten van vorige levensvormen; het uitschot, de mest. En hier starten de nieuwe levensvormen. Voor de oude Egyptenaren werd deze vernieuwing van het leven gesymboliseerd door de mestkever (Scarabee), die zich ogenschijnlijk 'vanzelf' uit de mest verhief. Deze 'zelfverheffing' is van nature ongecultiveerd. Onbeheerst. Ongericht. Onwetend. Wat zich uitdrukt in instinctieve drijfveren als de drang tot lichamelijkheid en voortplanting. Hier bestaat geen moraliteit, geen ethiek, geen discipline, geen solidariteit, geen geloof, geen filosofie, geen lange-termijn planning (tenzij ze als 'begenadiging' toegevoegd wordt). De directe lustbevrediging zonder overwegingen over consequenties is hier de 'norm'. Hier symbolisch weergegeven door het plukken van 7 bloemen.
 
Het gele vierkant in 4 diep rode bladen representeert de aarde met haar 4 windrichtingen.
Dit aardse vierkant wordt gedragen door het grootste landdier met enorme kracht en massa: de olifant. In India geassocieerd met 'Ganesja', 'heer der horden', als het symbool voor welstand en wijsheid en de drager van Brahma (de schepper) die de schepping en kennis voort bracht. Van de volwassen mannelijke olifant wordt wel gezegd dat deze een schitterende parel van onovertroffen rijkdom in diens hersenen draagt. Dit representeert de schat aan ervaringen die in deze chakra opgeslagen ligt en die aan het licht (bewustzijn) gebracht zou moeten worden om als voedsel te dienen voor wijsheid. Deze schat bevat niet alleen mooie en sterk heilzame eigenschappen maar is in veel gevallen ook een beerput aan pijnlijke herinneringen, misvattingen en onverwerkte teleurstellingen die verteerd moeten worden.
 

De 7 slurfen representeren naar verluidt de 7 mineralen/edelstenen in de aarde en de 7 weefsels die men in India onderscheidt: de zgn. sapta dhatu.
Dat er verschillende soorten mineralen en weefsel te onderscheiden zijn bij mensen en dat die allemaal hun grondslag in deze chakra hebben lijkt me correct, maar het karakter van de diverse weefsels en organen evenals het karakter van de diverse dieren, planten en mineralen komt toch beter tot z'n recht wanneer we ze bij de diverse chakra's rubriceren. Waarom al het stoffelijke op een hoop gooien? Mijn voorkeur gaat uit naar de vergelijking met 7 dagen in een week (die hun namen aan planeet-goden ontlenen en vanouds door diverse metalen en edelstenen vertegenwoordigd worden). De 7 slurfen verbeelden dan het concept van 'tijd-bewegingen' en representeren daarmee al het vergankelijke. Psychologisch worden hier ook 7 soorten bewustzijn aan verbonden, varierend van het meest onbewuste tot het hoogst bewuste. Ook het bewustzijn wortelt in het vergankelijke. En zoals de machtige wilde olifant pas nuttig wordt zodra deze getemd is, zo moet ook het denken van de mens onder controle gebracht worden voordat het nuttig inzetbaar wordt.

De eerste chakra is namelijk het volledig chaotische niveau van autocratisch-anarchistische korte termijn behoeftebevrediging. Hier bestaan nog geen sociale waarden. Dit is het terrein van de biologische celdeling. In het gunstigste geval treffen we hier het recht van de sterkste aan als sociale ordening. Maar eigenlijk strijdt hier iedere zichzelf verheffende om het hoofd van diens omgeving te zijn/worden teneinde de instinctieve verlangens naar smakelijk geurende voeding en voortplanting te bevredigen. Strijdt tot het einde van allen tegen allen is het gevolg. Hier bestaat nog geen discipline, geen samenwerking, geen ritme, geen gevestigd gezag. Hier bevindt zich niet alleen onze laatste aardse rustplaats maar ook de wortel van alle strijd. De strijd van allen tegen allen, die aan iedere ontwikkeling ten grondslag ligt.

Alle volgende chakra's zullen deze primaire ruwe energie op hun eigen niveau cultiveren en 'beschaven', maar dit is de kiem van alle strijd. Het is het duister dat ieder in zich draagt als de gedacht 'Ik ben beter dan Adam' en dat zelfverheffende duister moet gepolijst en verhelderd worden als een zwarte spiegel van obsidiaanglas.

 
De donkere agaatkleurige naar beneden gerichtte driehoek is het symbool van Shakti, wat we in de I Tjing als 'Yin' tegen komen.
De zich glanzend verheffende 'Shiva' lingam binnen de driehoek heet 'svayambhu' (lett. uit zichzelf geborene). Deze is rookgrijszwart van kleur (als obsidiaanglas) en komen we in de I Tjing als 'Yang' tegen.
 
Om de lingam is de kundalini (slang) 3,5x gewikkeld, met een fonkelende, bliksemachtige straling. 3 representeert daarbij de 3 guna's oftewel de drie natuurlijke geaardheden ('Sattva', 'Tamas', 'Rajas' // de drie transsaturnale planeten Uranus, Neptunus, Pluto) die men in ieder wezen kan herkennen. Er wordt wel naar verwezen als 'Schepper, In-stand-houder, Vernietiger'. De halve winding representeert het vermogen tot transcendentie. Het vermogen om boven het gegeven lot uit te stijgen. Kundalini, hier zowel het instinctieve niveau van voortplanting als het potentieel voor spirituele ontwikkeling, ligt symbolisch als ruimte- en tijdloos potentieel in de baarmoeder van het onderbewustzijn.
 
Bovenaan treffen we de 4-hoofdige Brahma en de verblindend stralende devi Dakini aan die hier heersen als desintegrerende en integrerende principes. Daar tussenin de mantra 'Lam'; het geluid van spiritueel ontwaken waarmee men blokkades verwijdert, de spanningen in deze chakra bevrijdt en haar beweging wekt. (#491)
 
Ida, de mentale kracht, [// neptunus] ontspringt links van mooladhara onder beheer van Brahma.
Pingala, de levenskracht, [// jupiter] ontspringt rechts van de mooladhara onder beheer van Dakini.
Sushumna, de spirituele kracht, bevindt zich in het centrum.
 
Zintuiglijk is dit de chakra van geur (organen van neus en anus). Deze chakra triggert o.a. het wekken van de 6e chakra maar is ook de chakra waar de onbewuste duisternis van de 2e chakra zich in uitdrukt en manifesteert.
 
Bovenstaande kleurrijke afbeelding wordt wel gecomprimeerd weergegeven als 'Zwarte Zon'.
 
home pijltje