Chakra 2

 
Mars symbooltje
Pluto symbooltje
Svadhishthana chakra
 
Swadhishthana ('zoetheid') oftewel 'Eigen gebied' chakra.
 
De 'eigen gebied' (lichaam, huis, gemeente, clan, volk, vaderland) chakra is de zetel van wat wel 'primaire onwetendheid' genoemd wordt (met o.a. lust, woede, hebzucht, nijd, jalousie, haat, razernij, wreedheid, geweld, hoogmoed, zelf-ondermijning en lethargie als eigenschappen).
 
De witte halve maan in de oranjerode 6-bladige lotus (omringd door 8 bladen) representeert het Indiase element 'water' dat geen duidelijk equivalent heeft in Chinese- of Westerse cultuur die ieder zo hun eigen indeling in 'elementen' hanteren, maar het valt samen te vatten als 'gepassioneerde emotie'. ('Leidenschaft' in het Duits; samengesteld uit 'Leiden' en 'Schaffen'.)
 
De 8 bladen aan de buitenkant representeren de bewuste dimensie van het bestaan. De 8 kleinere bladen aan de binnenzijde representeren de onbewuste dimensie van het vormloze.
De lui en lethargisch presenterende krokodil die echter enorme kracht en snelheid kan ontplooien bevindt zich onder de maansikkel en is de drager van dit grotendeels onbewuste terrein. Enerzijds schrikbarend gevaarlijk, anderzijds zeer effectief in 'survival' en in de bescherming van het eigene (de eigen jonkies). De meest gangbare verwijzingen naar deze energie zijn vermoedelijk wel 'de onderbuik' , 'de massa' en 'de krijger'. Ook wel martiaanse energie genoemd.
 
Biologisch betreft het de reproductie- en urine systemen inclusief prostaat en baarmoeder/vagina zenuwen. Ook erfelijkheid en hormoonhuishouding vallen hier onder. Zintuiglijk is dit het terrein van de smaak met als belangrijkste orgaan de tong.
 
Deze chakra vertegenwoordigt wel een sterk gerichtte wil, daadkracht en moed maar niet noodzakelijkerwijs ook bewuste activiteit of manifestatie; hier is alles 'hartstochtelijk'. Terwijl er in de 1e chakra nog nauwelijks sprake is van sociaal besef treffen we hier de eerste onderscheiding in groepen aan. Te beginnen met het onderscheid tussen 'eigen' en 'niet eigen' met bijbehorende partijdigheid. Hier ontstaat ook de indeling naar geslachten; er wordt gekozen tussen patriarchale- of matriarchale overerving en er ontstaan taboes, clan-tradities en staatsmacht als vormen van sociale ordening. Als belangrijkste drijfveren treffen we hier de verlangens naar seksuele genietingen en macht aan, die hun hoogste vorm bereiken in zelfbeheersing en bescherming. In hun lagere aanzicht is dit zelfzuchtige roof en plunder. Maar hoe lastig beheersbaar, onredelijk, vernederend en verslavend de energie van deze chakra zich in veel gevallen ook moge presenteren ... we hebben ze allemaal in ons. Ze drukt zich bijvoorbeeld uit in de functie van de dikke darm die onze laatste etensresten nog eens stevig 'uitwringt' voordat ze uitgescheiden worden, of in koorts die ongewenste gasten het lichaam uit jaagt of als stro verbrandt. We treffen hier ook spierkracht en wilskracht aan die we niet kunnen missen evenals het vermogen om knopen door te hakken. Het is een grove onbeschaafde indeling die hier nogal gewelddadig en vaak ook bloederig overmacht demonstrerend aangebracht wordt. Maar beter een grove indeling met enkele duidelijk herkenbare zwart/wit indelingen dan helemaal geen indeling. De complete chaos van volledig onbewust instinctief gedrag uit de vorige chakra krijgt hier keuzevrijheid, oordeelsvermogen en sociale ordening. Er ontstaat inzicht in de wet van oorzaak-en-gevolg en daarmee groeit het vermogen om het lot te zien en te veranderen.
 
Wanneer het lukt om de negatieve emoties door een bewuste keuze achter ons te laten verdwijnen de blokkades die een verdere groei naar hogere bewustzijnsniveaus belemmeren. Maar het is juist op deze chakra dat het vormende ego zich heftig verzet tegen ieder 'loslaten' van wat als identiteit-vormend ervaren wordt. Maar er is hulp. Zodra deze chakra gewekt wordt resoneert ze met Bindu, waar dit ervaren wordt als een 'roep' die antwoord verdient. Dat antwoord kan als een onbewust intuitief inzicht opduiken dat als 'eigen gedachte' of 'eigen Waarheid' ervaren wordt. Maar het kan op een hoger ontwikkelingsniveau ook ervaren worden als de 'bijdrage van een onzichtbare vriendelijke entiteit'. ['Wie het waagt ellende lief te hebben; tot hem komt de Moeder.'] Zo kunnen zelfdiscipline en wijsheid de nadelen van deze heftige energieen helpen voorkomen en hun positieve kracht naar voren brengen.
 
Bovenaan zien we de deva Vishnu [// mars] en de devi Shakini oftewel Rakini [// pluto], die hier heersen. De mantra voor het wekken en harmonieren van deze chakra is 'Vam'.
 
home pijltje