Chakra 3

 
Maan symbooltje
Zon symbooltje
Manipura-chakra
 
Manipura oftewel 'juwelen stad' chakra.
 
Gerelateerd aan de zonnevlecht vindt hier de regulering van het verterende vuur en van de lichaamswarmte plaats.
 
Tien lichtgele bladeren met daarbinnen een vurig rode driehoek die glanst als de opkomende zon. (Het Indiaase element vuur.)
De tien bladeren representeren de 10 energiestromen (prana's) die in India onderscheiden en vanuit deze chakra gereguleerd worden. Een duidelijke parallel met andere culturen/modellen is me niet bekend dus dit 10-tal blijft vooralsnog zonder toelichting.
 
De naar beneden gerichtte driehoek geeft aan dat er hier toch vooral gerichtheid is op het aardse; de objectief waarneembare materie en haar wetmatigheden. In de I Tjing wordt dit met 'de romp' omschreven. En zoals de romp als 'klankkast' functioneert, treffen we hier ook het 'timbre' van de stem en haar woorden aan.
 
Onderin een ram; hier symbool voor onversagende duurzame activiteit, maar ook de ram die een omheining bestormt en verwikkeld raakt met diens hoorns [#343].
 
Bovenin treffen we de deva Rudra [// Zon] en devi Lakini [// Maan] aan die hier heersen. Rudra is min of meer goudkleurig. Lakini heeft eerder een donkere stralende huid met gele bekleding en diverse ornamenten. Ook: Surya Shakti (de kracht van de zon) en Chandra Shakti (de kracht van de maan).
 
De nectar, wel de drank der onsterfelijkheid genoemd, die bij Bindu afgescheiden wordt en naar beneden druppelt, wordt naar verluidt in de maag (// Maan) opgevangen en door de zon geconsumeerd waardoor er veroudering en degeneratie plaats vindt. Dit verlies aan eeuwigheidswaarden ten gunste van de familie en vergankelijke waarden (bezittingen) tempert/matigt echter ook de alles verterende en alles hamsterende drijfveren die bij deze chakra horen zodat er dynamische samenwerking mogelijk wordt tussen inkomende- en uitgaande energieen. Er ontstaan hier bewust doordachte economische sociale structuren die produceren, voorraadvorming en consumeren mogelijk maken. Er onstaan vanwege deze redelijk betrouwbare duurzaamheid ook een stabiele gezonde constitutie evenals zelfvertrouwen en tevredenheid, die op hun beurt weer een stabiel gevoel van vreugde en speelsheid/creativiteit mogelijk maken.
 
Bij deze chakra vinden we o.a. recreatieve zinnelijkheid en kennis van het lichamelijke systeem, vergaren van rijkdom en zicht op ...
Zintuiglijk bevindt zich hier het zicht, met als organen de ogen en de voortbewegingsorganen (de voeten). Verder zijn hier de maag en de alvleesklier belangrijke spijsverteringsorganen terwijl het fysieke hart als aandrijfmotor voor de circulatie functioneert.
 
De mantra is 'Ram'.
 
home symbooltje