Chakra 4

 
Mercurius symbooltje
Mercurius symbooltje
Anahata chakra
 
Anahata oftewel 'Eindeloze' chakra. Ook: 'het goddelijke woord dat innerlijk wordt gehoord'. Beter bekend als 'hart' chakra.
 
Deze 'onversagende' hartchakra associeert niet zozeer met het fysiek kloppende hart alswel met 'De oneindige ruimte van het hart waarin zuiverheid verblijft'. Dit centrum wordt ook wel 'de tuin der deva's' genoemd (zoiets als 'de verblijfplaats der engelen').
 
In het integere centrum van de chakra dat tevens het centrum van alle 7 chakra's is, treffen we de zuivere onvoorwaardelijke liefde en toewijding aan zoals we die wel bij een moeder met kind aantreffen. De zelfzuchtige hartstochten worden hier door wijsheid getransformeerd tot dienstbaarheid en de persoonlijke sympatie- en antipatie worden getemperd door begrip en welwillendheid.
 
Hier wordt de wereld in samenhangende dualiteiten gezien. Het is niet alleen een zeer delicaat liefdevol centrum maar ook zo veelzijdig als het aantal onderwerpen dat bedacht kan worden. We treffen hier het denken zelf aan, dat -zoals de ademhaling- een voortdurend proces van uitwisseling is. Er zijn veel verschillende indrukken nodig voor de gezonde ontwikkeling van deze chakra. Het denken staat vrijwel nooit stil maar moet zich ergens aan kunnen hechten. We treffen hier niet zozeer de creatieve wortel van de kunstenaar aan of de inspirerende vonk van het genie, maar wel de kunstkenner en de geleerde. Niet de grote machtige 'Ollie B.Bommel' maar wel de kleine slimme 'Tom Poes'. Niet alleen de kenner van het objectieve, maar ook de herkenner wiens zelfkennis zich uiteindelijk tot alle wezens uitbreidt en ze in diens hart draagt.
'De wijze... allen zijn hem als kinderen.' [Tau Te Tjing]
 
De 12 bladeren (// dierenriemtekens, // chi) zijn zijdezachtglanzend jadegroen met hier en daar wat bloedrood. De innerlijke ruimte is hexagonaal en wordt met het Indiaase element lucht (// communicatie en denken) geassocieerd. De 2 verwoven driehoeken symboliseren de zeer beweeglijke vereniging van Shiva en Shakti en de strijd tussen hartstocht en rede die in het hart gevoerd wordt. Waarbij de naar beneden gerichte driehoek de creativiteit van Shakti representeert en de opgerichte driehoek het bewustzijn van Shiva. Hun voertuig is de immer waakzame zwarte antiloop of -gazelle, bekend om diens oplettendheid en beweeglijkheid. (Zoals de zwarte schildpad in China het symbool is voor de heilige wiens zinnen snel van de wereldse prikkelingen terug getrokken kunnen worden.)
'A Yogi has the senses under control and is able to withdraw or externalise them at will just as a tortoise is able to extend or withdraw its limbs.'
Bhagavad Gita (2/58)
 
Bovenaan bevinden zich de deva Isha (heer in een al-doordringende vorm) die glanst als een zon (// Mercurius +) en bij hem is de devi Kakini (begunstigend voor allen) met een zachtere geliggroene kleur (// Mercurius -).
 
In het centrum bevindt zich soms nog een naar beneden gericht driehoekje met 'eeuwige vlam' die de ziel representeert. Deze ziele-vlam wordt gevoed door de olie van liefdevolle toewijding. Hoe zuiverder onze liefde, hoe krachtiger en zuiverder de vlam brandt/verlicht. Sommigen zien hier ook een serene Shakti waarmee gecommuniceerd kan worden met daar achter een Shiva-lingam, de zgn. bana-lingam ('pijl'-lingam), welke symbool staat voor het geweten..
 
Onder de grote lotus bevindt zich soms nog een kleine lotus met rode bladeren die de wens-vervullende boom bevat, de kalpa taru. Anderen zien hier een stil meer in het hexagon met daarin een blauwe lotus. Dit meer wordt dan het wensvervullende juweel genoemd (chintamani). In bovenstaande tekening wordt dit door het rozenkwarts roze hart samengevat.
 
Het zintuig bij deze chakra is de tast, met als organen de huid en als actief centrum de handen. In deze chakra worden het denken en de emoties gecontroleerd.
Emotionele gebondenheid, de neiging om beslissingen te nemen op basis van de intensiteit van emoties i.p.v. op basis van de spirituele missie vormt hier een psychische knoop (Vishnu granthi). Deze wordt ontward zodra de emoties harmonieren en elkaar versterken bij het spirituele ontwaken i.p.v. tegenwerken. Deze vrijheid geeft ook ruimte om het eigen lot te kiezen, inclusief wens-vervulling. Karakteristiek is universele (onvoorwaardelijke) liefde voor alle wezens.
 
De bij deze chakra behorende klier is de zwezerik oftewel thymusklier.
 
De mantra SO HAM kunnen we bij iedere inademing en uitademing horen.
 
home pijltje