Chakra 6

 
Uranus symbooltje
Saturnus symbooltje
Ajna-chakra
 
Ajna (Agya) oftewel 'Gehoor gevend weten' chakra.
Ook wel Goeroe-chakra genoemd of 'Waarnemend centrum' of 'Oog der intuitie'.
 
Hier, bij het beroemde '3e oog', vloeien de drie energiestromen Ida, Pingala en Sushumna (die bij de 1e chakra ontsprongen) samen tot één stroom die naar de 7e chakra (het kruin centrum) rijst of naar de 1e chakra afdaalt. Als een bergbron van fris helder water. Dit is het stralende centrum waar leerling en gids zo goed kunnen communiceren dat het ego niet meer de stuurman is. Hier geen vertroebelingen door alle kanten op bewegende emoties of twijfelende gedachten.
 
Het wordt ook wel de bron van eeuwige jeugd genoemd omdat het fysiek verjongende re-creerende werkingen op kan roepen. Een andere eigenschap is de mogelijke kennis van verleden heden en toekomst. Het vermogen om te zien en horen wordt heel helder (psychisch i.p.v. fysiek) en zowel leegte als onthechting v.d. vruchten van arbeid komen binnen bereik. (Wat ons bevrijdt van verwikkelingen.)
 
Hier treffen we de voor-seksuele (die eindigt met de puberteit) en de na-seksuele ontwikkeling aan. Maar ook het volledig ontwikkelde ego dat zich bewust is van de wereldse waarden behoort tot deze chakra. Voor degenen die met ego-verlangen naar de wereld kijken is dit 'oog' gesloten; die zien weliswaar objectief/fysieke zaken maar komen niet tot waarachtig inzicht en wijsheid. Ze kunnen niet (in)zien zonder naar buiten te kijken. Blind voor de diepere niveaus van het bestaan alsof ze slechts schaduwen op een rotswand waarnemen. Die mensen kunnen zeer deugdzaam en geleerd zijn (als Confucius) maar kunnen niet op plaatsen zonder ruimte binnen dringen. Voor een goed functioneren van deze chakra moeten al die eigenschappen samenwerken. Zowel het 'als de kinderkens zijn', inclusief hartstochtelijk verlangen naar gevoed worden met Waarheid, als het volledig ontwikkelde ego met kennis, zelfdiscipline en concentratievermogen zijn nodig voor deze stralende eenheid. Dit leidt tot het 'doorzien van alle vertroebeling' alsof alles door een laserstraal vanuit het 3e oog doorlicht wordt en de in vorm besloten waarheid toont. De onrijpe vrucht/harde pit is echter niét geschikt voor grote verantwoordelijkheid [#236].
 
Dit is ook het centrum van waar gedachten geprojecteerd kunnen worden (als een blauwdruk) en dan vorm aan kunnen gaan nemen. Bijbehorende organen zijn de hersenen en de pijnappelklier.
 
De perfecte circel staat voor leegte...[ zonder kleur ].
De bijna zwarte shivalingam die we ook in de 1e chakra aantroffen is nu transparanter, als van rookkwarts en opaal (resp. // Uranus en // Saturnus)
 
Bovenin zien we de half mannelijk, half vrouwelijke Ardhanarishvara die ook vaak In een lingam afgebeeld wordt; de zgn. Itara lingam. De hierbij genoemde godin is de androgyne Hakini.
 
De kleur v.d. 2 bladeren is meestal vaag zilver groen, als bij 'koningskaars'. Hierop zien we vaak de mantras 'Ksham' en 'Ham' afgebeeld.
 
De mantra van de hele chakra is het 'Aum' dat we bovenaan afgebeeld zien en ook vaak bij de 'stille' 7e Chakra aantreffen. Het is de klank van de schepping die als drie-eenheid niet zozeer de 6e chakra beheerst alswel vanaf de 6e chakra indaalt en alle wezens vorm geeft. Boedhisten (en Christenen) zien het afdalen vanaf de 6e chakra naar de aardse vorm (1e chakra) meestal als het niet aanbevelenswaardige begin van het rad van Karma. Het opstijgen tot de 7e chakra wordt dan als het lovenswaardige wereldse einde gezien. Anderen benadrukken juist de genade van het aards geschapene voor het opdoen van (leer)ervaringen en het oplossen van onverwerkt karma. En er zijn degenen die vrijwillig terug willen keren om alle wezens in het 'tranendal' van steun, begeleiding en troost te voorzien. Maar allen zijn het er wel over eens dat zich hier, op de grens tussen 6e en 7e chakra, de grote overgang bevindt. Vanaf hier is er geen 'gordel' of 'voertuig' meer en verdwijnen de voetsporen.
 
home pijltje