Chinese
'Xiu'
Arabische
'Manzils'
Indische
'Nakshatras'
Babylonische
'Houses'
 
Tibetaanse
Maanhuizen
Indische 27+1
'Nakshatras'
#
Naam sterren    
#
gelijke huizen    
#
gelijke huizen    
#
gelijke huizen    
#
sterrental  
#
gelijke huizen
 
sterren sterren sterren
Beeld
Beeld
             
O-N
              vlg. Vaiḍūrya dkar-po      
D R A A K
1. Hoorn VI   14 VI   12-14 VI   20 VI   14 1 ster, Edelsteen   15 Wuivend sprietje LI
2. Nek VI   15 VI   13-15 BOO           15 4 sterren, Geitenkop   16

Pottenbakkerswiel

LI
3. Bodem

LI   16 LI   14-16 LI   21 LI   16

4 sterren, Stier

  17

Lotusbloem

LI-SC
LI     LI     LI   22 LI  
4. Kamer SC   17 SC   15-17 SC   23 SC   17 3 sterren, Ladder   18

Ronde Talisman, oorbel, de oudste

SC
5. Hart SC   18 SC   16-18 SC   24 SC   18 9 sterren, Schorpioen   19

Olifanten-stok, leeuwenstaart

SC-SA
6. Staart -> SC   19 -> SC   17-19 -> SC   25 OPH   19 4 sterren, Stupa   20

Olifanten slagtand

SA
7. Mand SA   20 SA   18-20 SA           20 4 sterren, Meetapparaat   21

Hutje/schuurtje

SA-CP
S C H I L D P A D
8. Lepel SA     SA   19-21 SA           21 3 sterren, Meetapparaat   @

_

CP
    21 SA   20-22 LYR    
9. Ossehoeder CP   22 CP   21-23 AQL   26 CP   21a 3 sterren, Runderkop   22

Oor/pijl

CP-AQ
                27 CP  
28 CP  
10. Maagd AQ   23 AQ   22-24 DEL           22 4 sterren, Vogel   23

Trommel of dwarsfluit

AQ
11. Leegte AQ   24 AQ                 23 2 sterren, Bloemenstruik   24

100 bloemen, Lege circel

AQ-PI
12. Nok

AQ   25 AQ   23-25 AQ           24 2 sterren, Wagen   25

Zwaard

PI
13. Vuurhuis PEG   26 PEG   24-26 PEG           25 2 sterren, Oor   26

II (dualismesymbolen)

PI
14. Muur PEG   27 PEG   25-27 PEG           26 32 sterren, Boot   27

Vis

PI
AND     AND     AND    
T I J G E R
15. Schrijlings -> AND                       0 3 sterren, Paardekop/ -hals   1

Paardekop

AR
2->2 PI   28 PI   26-28 PI   1 PI  
16. Terp AR   1 AR   27-1 AR   2 AR   1 3 sterren, Vagina   2

Vagina

AR
AR     AR         3 AR  
17. Maag Muscae AR   2 AR   28-2 Muscae AR           2 6 sterren, Scheermes   3

Scheermes

AR-TA
18. Pleiaden Pleiaden TA   3 Pleiaden TA   1-3 Pleiaden TA   4 Pleiaden TA   3 5 sterren, Wagen   4

Ossewagen

TA
19. Vangnet TA   4 TA   2-4 TA   5 TA   4 3 sterren, Hertekop   5

Hertekop

TA-GE
      TA         6 TA  
  TA     7 TA  

20. Bek

12 ORI   5 12 ORI   3-5 12 ORI           5 1 ster, Ronde punt   6

Mensenkop/ edelsteen

GE
21. Orion ORI         4-6 ORI           6 2 sterren, Voet van een troon   7

Pijlenkoker

GE-CN
F E N I X
22. Bron GE   6 GE         8 GE   7 3 sterren, Druppel   8

Melkuier

CN
GE     GE     9 GE  
GE     GE     10 GE  
GE   7 GE   5-7 GE   11 GE  
  GE     GE     GE   12 GE  
23. Geesten CN   8 CN   6-8 CN   13 CN   8 6 sterren, Opgeblazen slangennek   9

Opgerolde slang

CN
24. Wilg HYA         7-9 HYA           9 6 sterren, Rivier   10

Draagstoel

CN-LE
25. Vogel 22 HYA   9 LE   8-10 LE   14 LE   10 2 sterren, Mensenbeen   11

Rustplaats

LE
26. Boog HYA   10 LE     LE   15 LE   11 2 sterren, Troon   12

Klein Bed

LE-VI
27. Vleugels 22 sterren CRT   11 LE   9-11 LE   16 LE   12 5 sterren, Hand   13

Handpalm

VI
12 LE   10-12 LE   17 LE  
28. Trede CRV   12 VI   11-13 CRV   18 VI   13 1 ster, Lotusvrucht   14

Parel, hemelse architect

VI
  VI   11-13 19 VI  
Bovenstaand schema integreert de grotendeels overlappende maanhuizen uit de diverse culturen van het Noordelijk halfrond. Links staat de meest gedetailleerde-, rechts de minst gedetailleerde maanhuizenindeling.
Voor de fijne details zijn meer betrouwbare/gedetailleerde bronnen nodig.
Maar het grote beeld zal inmiddels zichtbaar zijn en er wordt naar een indeling toegewerkt die nauwkeurig genoeg is om actueel bruikbaar te zijn.
De oudste bronnen over maanhuizen vinden we in Hindoe-geschriften. Hoé
oud is een onderwerp van discussie, maar in ieder geval duizenden jaren BC.
Aanvankelijk werden er 28 sterrengroepjes onderscheiden waaraan de maan passeerde. Deze werden Nakshatra's genoemd. Maar na enige tijd werd dit gewijzigd in 27 Nakshatra's, die 'de 27 vrouwen van de maan' genoemd werden. Er is namelijk ook een tijd om de bek te sluiten in demoed... die is voor de hoogste Godheid gereserveerd. En die kun je niet bevatten/beschrijven.
nakshatras
De Nakshatra's werden als gelijke huizen op de dierenriem geprojecteerd, aanvangend bij 0 graden Ariës, waar de spirituele krachten zich (via planeten) konden vermengen met de stof. Je zou zelfs kunnen stellen dat deze spirituele krachten -die hier (half)goden en demonen genoemd worden- het karakter van de dierenriem vormden.
Nu zijn er ook hier talloze verwarrende indelingen tot bloei gekomen die planeten tot heer van deze maanhuizen benoemen, maar da's de stof boven de geest plaatsen. Nakshatra's zijn maanhuizen en de nadruk ligt op hetgeen de maan ter wereld brengt. Er wordt vooral gekeken naar het maanhuis waar de maan staat en het maanhuis waarin de Volle Maan valt. De blik is hoofdzakelijk op de eeuwigheid gericht [//vaste sterren die niet onder de horizon verdwijnen] en slechts zijdelings op het vergankelijke van dwaalsterren [=planeten] die zich op de zonnebaan bevinden.
Het vergt meer kennis van India's mythologie en religie om de rijkdom van de symboliek te bevatten, maar ik geef een korte impressie van de Nakshatra's.

Nr.
Naam Symbool Godheid Karakter
1
As(h)wini = 'Paardenvrouw' Paardkop Ashwini Kumaras Artsen der goden
2
Bharani = 'Kiemdrager' Vagina Yama God v.d. dood
3
Krittika = 'Snijder' Scheermes Agni Vuur god
4
Rohini = 'de rode' Ossewagen Brahma Schepper
5
Mriga(shirsha) = 'hoofd v. hert' Hertekop/Antiloop Soma Maangodin
6
Ar(i)dra = 'fris groen'

Mensenkop, edelsteen

Rudra (//Pluto) God v. vernietiging
7
Punarvasu = 'Voorspoedig weer' Pijlenkoker Aditie Godin van perspectieven
8
Pushya = 'voeding' Melkuier Brihaspati (//Jupiter) Priester der goden
9
Ashlesha = 'omarmer' Slang Nagas Slangengod
10
Ma(k/g)ha = 'de grote' Draagstoel Pitris Manen (//voorouders)

11

Purva-Phalguni = 'eerste roodachtige' Rustplaats Bhaga Fortuna
12
Ut(ta)ra-Phalguni = 'volgende roodachtige' Klein bed Aryaman Aanzoeken
13
Hast(h)a = 'hand' Handpalm/vingerafdruk Savitar Als 'zon'
14
Chitra = 'helder schijnend' Parel Vishvakarma Hemelse architect
15
Swati = 'onafhankelijkheid' Wuivend plantje Vayu Lucht god
16
Vishak(h)a = 'gevorkt' Pottenbakkerswiel Indra + Agni Koningen van de Goden en van vuur
17
Anuradha = 'vonk volger' Lotusbloem Mitra God van daglicht en kameraadschap.
18
J(a)yestha = 'de oudste' Ronde talisman /oorbel/paraplu Indra Koning der goden
19
Mula/Mool = 'wortel' Leeuwenstaart, Olifanten(zweep)stok Nirriti/Nritta Demon der ontbinding
20
Purva-Ashad(h)a = 'eerste onoverwinnelijke' Olifantenslagtand Apas God van het water
21
Uttara-Ashad(h)a = 'volgende onoverwinnelijke' Hutje/schuurtje Vishvadevas Universum als god
@
Abhijit = 'Vega' (ster)
Vlg. de Mahabharata is Krishna als/in Abhijit geboren.
22
Shravana = 'gehoor' Oor/pijl Vishnu Behoeder van de kosmos
23
Dhanis(h)ta = 'meest begunstigde' Trommel of fluit Vasu's de 8 'goeden'
24
Shatabhishak = 'honderd genezers concentrerend' 100 bloemen, lege circel Varuna God v.d. Oceaan en de nacht
25
Purva-Bhardrapada = 'de eerste gezegende voeten'. Zwaard Aja Ekapada (geit met één voet) vorm van Rudra, de stormgod
26
Uttara-Bhadrapada = 'de volgende gezegende voeten' II (dualisme symbolen) Ahir Budnya de slang uit de diepte.
27
Revati = 'rijkdom' een Vis Pushan God van luchtvibratie, voeding en veilig reizen
   
   
  Aangezien deze nummering bij de Lenteequinox begint is ze niet gelijk aan de in China/Japan/Korea/Egypte gehanteerde nummering die bij de Herfstequinox aanvangt. Verder is er hier een nummer open gelaten wat enige verwarring geeft, en er is een lopend meningsverschil over of de Nakshatras aan de vaste sterren of aan de Dierenriem [of aan beiden] verbonden zijn. Hier wordt slechts de klassieke, meest symbolische betekenis en nummering opgenomen die aan 0 graden Ram verbonden is.
   
   
   
   
   

Zoals de titel '560. Anthanasius Kircher' aan geeft, is de lijst samengevat uit een werk van de Jesuiet Athanasius Kircher [nl.: Lingua Aegyptiaca Restituta(Rome, 1643), waar de beschrijving van de 28 Egyptische maanhuizen begint op pagina 560.
Met dank aan Neil Mann (www.yeatsvision.com)

Kircher tabel