Priapús
De oosterse culturen hanteren meestal versluierende begrippen voor dit punt,
maar voor de duidelijkheid hanteer ik de in het Westen gangbare naam
(Priape is het Latijnse schuttingwoord 'lul').
 
Zie ook noot 38.
 
 

Vorige pagina