Voorbeeld hiervan treffen we o.a. aan bij Zhuang Zi (=Tsjwang-tzu), in diens
beroemde verhaaltje 'Hertog Huan en de wagenmaker'. [zie: links-en-banners]
'Bloem' en 'droesem' behoren overigend niet uitsluitend bij de Diamant maar tot de
gehele Zwarte Zon/Diamant-as.
 
Nu zal het menigeen wellicht wat vreemd lijken de zo hoog gewaardeerde
Confusius af te schilderen als bron van verwarring. Is hij dan geen toonbeeld van
duidelijkheid en deugdelijkheid geweest? Gaandeweg zullen er in deze publicatie
kwesties aan de orde komen die het me mogelijk maken hier aan het eind op terug
te komen. En wel d.m.v. een vrije vertaling van 'De Oude Visser'; een verhaaltje
van Zhuang Zi waarbij Confusius gepresenteerd wordt als voorbeeld van de dove
leerling. (Waarbij aangetekend kan worden dat Zhuang Zi hier niet de persoon
Confusius schetst, maar de sinds ± 100 BCE door de Han-heersers begunstigde
leringen -die door diens leerlingen opgetekend waren- ; d.w.z. het in zijn tijd reeds
min of meer gedegenereerde Confusianisme.)
 
 

Vorige pagina