MUTTERHERTZ  MOEDERHART
   
Ich höre trauern euch und klagen,   Ik hoor treurnis van U en klachten,
Daß kalt die Welt und liebeleer,   Dat de wereld koud is en liefdeloos,
Und mitleidsvoll muß ich euch fragen: En medelijdend moet ik U vragen:
Habt ihr denn keine Mutter mehr?   Heeft U dan geen Moeder meer?
...  ...
Albert Traeger (1830 - 1912 CE)
 
 
 
 
 

Vorige pagina