Zo verklaarde Copernicus (1473-1543 CE) dat de zon het centrum was van het
planetenstelsel en niet de aarde. Zijn boek was in strijd met de pauselijke leringen
en werd prompt op de Index geplaatst (=lijst van verboden boeken).
Europa bevindt zich hier in de tijd der heksen- en kettervervolgingen;
de Inquisitie. (*)
 
vorstinAfb.393
 
Ook Galileï (1564-1642 CE) moest dit heliocentrische beeld onder druk van de
kerk nog afzweren. Toen de kerk uiteindelijk over stag ging bevonden de
astrologen zich tussen wal en schip. Ze konden nog slechts in dienst van adel en
hof werken om overwinningen en rampen te voorspellen. Hierbij kwamen dan
echter wel de gebeurtenissen (hetgeen iemand of het volk als lot overkomt)
centraal te staan in plaats van aandacht voor de geestelijke opdracht. De
wijsheidskant der astrologie was tot een verborgen bestaan gedwongen.
Soortgelijke verdringingen zien we ook (en zelfs veel vroeger) in andere culturen
terug. De diepere oorzaak van deze kwestie zal wellicht gevonden kunnen worden
in de overgang naar zonne-culturen. Dit komt in een latere publicatie nog aan de  
orde.
 
(*) In 1324 CE werd het eerste heksenproces door een bisschop in Ierland
gehouden, terwijl er eind 14e eeuw te Zwitserland een wereldlijk 'heksenproces'
gehouden werd. Eerste helft 15e eeuw waren geestelijke- én wereldlijke
functionarissen in Zwitserland en Frankrijk aan het martelen en verbranden van
heksen geslagen. In 1484 CE stelde paus Innocentius VIII de eerste Inquisiteurs
aan, die een boek ('Hexenhammer') schreven, juist in de tijd dat de boekdrukkunst
doorbrak. Van dit boek werd wel gezegd dat het meer lijden heeft veroorzaakt
dan enig ander door mensenpen geschreven boek. Tijdens de 15e, 16e en 17e eeuw
zijn hele dorpen ontvolkt in naam van deze heksenvervolging. Algemeen aanvaarde
schattingen spreken van zo'n 200.000 doden, waarvan ± 85% vrouwen.
 
Enige voorbeelden van verborgen astrologie-symboliek:
 
vrouweAfb.394
 
kwanyinAfb.395
 
Afb.396
 
Afb.397
 

Vorige pagina