Alle maar enigszins onbegrepen (of uit heimelijke redenen ongewenste) activiteit
werd verdacht gemaakt van hekserij, waarop dan veelal martelingen en de
brandstapel volgden.