In Delphi (Griekenland) bevindt zich een ronde bijenkorfachtige steen, de
'omphalos' (navel), die in de oudheid ook 'het middelpunt van de moeder'
genoemd werd.
Het woord Omphalos omvat etymologisch gezien ook het woord Phallos en doet
daardoor niet alleen denken aan 'het van zichzelf vruchtbarende' maar ook aan
'het zichzelf verheffende' (de aarde, de aardpoolas).
 
omphalosAfb.447
 
De meest bekende Lingam & Yoni bevinden zich onderaan bij de 1e Chakra, de
primaire wil tot aardse voortplanting, die vrijwel automatisch ook de 2e chakra
met diens passies en bijbehorende geslachtsorganen wekt.
 
 
Bij de 4e Chakra, de 'Hartchakra' bevinden zich echter de meest centrale Lingam &
Yoni. Bij deze Shiva-lingam, ook wel pijl ('bana') lingam genoemd, zetelt het
geweten dat optreedt als onze gids. Deze lingam wordt niet -zoals de eerste chakra-
omwikkeld door een slang (fallisch symbool van de wil tot bevruchten),
maar verschijnt uit/achter een opwaarts gerichte driehoek (symbool voor
vergeestelijking) waarin zich de prachtige maagdelijke moedergodin der
onzelfzuchtige spirituele toewijding (bhakti) bevindt in een onafhankelijke
zithouding.
 
Het niveau van heiligheid binnen de 4e chakra geeft de gewaarwording van de
goddelijke genade in het hele bestaan. Boven de beperkingen van de
omstandigheden uitgestegen, is hier sprake van onafhankelijkheid en het zelfs
uitstralen van energie; een bron van inspiratie voor anderen. Door het vermogen
van NIET-Zijn is het van hier uit mogelijk het onzichtbare te tonen, het
onbereikbare te raken en de lichamen van anderen binnen te gaan.
De balans tussen 'bijl' en 'hert' toont shiva hier als 'vernietiger-der-vernietigers'.
 
shiva lingamAfb.449
 
 
Een drietand in de handen van de hier vaak bij afgebeelde 'Shiva-in-een-lingam'
symboliseert de combinatie van de drie guna's sattva, rajas en tamas, die
vertegenwoordigd worden door de respectieve geluiden A, U en M welke
gezamenlijk de heilige syllabe AUM of OM vormen.
 
aumAfb.450
 
Ook de 6e, uranische chakra bevat een lingam in diens centrum; de
witglanzende Itara-lingam. De hierbij behorende godheid is Ardhannarishvara, de
half mannelijke, half vrouwelijke Shiva; symbool van elementaire polariteit waarbij
de rechterkant mannelijk is en de linkerkant vrouwelijk. Hier symboliseert diens
drietand; het cognitieve, het conatieve (strevende, doende) en het affectieve aspect.
 
drietandAfb.451
 
Het voorwereldlijke beginpunt bevindt zich dus in de 6e, Voorhoofdschakra. 
Hier komen Zwarte Maan (de sleutelhoedster, #1, vaak vertaald als 'Hemel') en
Uranus (letterlijk 'de hemel' in het Grieks, in China 'de gelijke aan de hemel'
genoemd) op voorwereldlijk niveau samen.
 
nunAfb.452
 
Vervolgens 'incarneert' (lett.: ín-het-vlees-treden) het kind uit deze vereniging
als Zw. Zon in de wortelchakra, terwijl het gedurende diens levensweg
(naar Diamant) begeleid wordt vanuit de hartchakra. 
 
In afbeeldingen van de kruinchakra zien we vaak het Sanskrietteken 'kar';
een Tau met slang.
 
kruinchakraAfb.453
 
Tau baart Een
Een baart Twee, Twee baart Drie
Drie baart de tienduizend dingen.
(...)
 
 
In de I Tjing (#76) lezen we:
De grote persoon's (// voorhoofdschakra)  
regent (// die zetelt in de hartchakra)
had orders te verlenen (// kruinchakra)
om het land te ontsluiten (// wortelchakra)
en gezinnen het erfrecht (// heiligbeenchakra)
te verlenen. (// keelchakra)
Onderontwikkelde mensen? (// aan de schaduwchakra's onder de aarde)
Niet aanwenden. (niet laten wentelen als wielen/chakra's.)
 
lingam slangAfb.454
 

In de Bhagavad Gita zegt Krishna:

 
'Zodra Ik op de aarde verschijn,
.behoud ik alle wezens door mijn leven-gevende kracht.
.Zodra ik de nectar-schenkende maan wordt,
.voed ik de vegetatie.'
  (B. G. Hoofdstuk 15, vers 13)
 

Vorige pagina