'Klinker' associeert o.a. met: harmonie, klank, klankbord, horen en gehoord
worden, de ene toon, (steen)vast karakter, dierenriem/deugd-pad, klinkt als =
'sound' (gezond), het antwoordende jong, driehoekig, (toets)steen der wijzen,
verdraagzaam-laaggeplaatst-en veracht als een straatklinker, deurklink = (be)grip
opent en sluit, hechting, klankschaal/resonantie/synchroniciteit, principe en leer
(klepel en klok), solide als klinkende munt, en klinkend (rinkelend) als jade.
 
'Het hele lichaam (van een windmolen)
 is een mond gehangen in de lege ruimte.
 Zonder verschil te maken hoe de wind waait
 - oost, west, zuid of noord -
 spreekt hij standvastig tot anderen over de wijsheid:
 tinkel, tinkel, tinkel!'
  T'ien-t'ung Ju-ching (1163-1228 CE)
  leraar van Zenmeester Dôgen
 
 
 
 

Vorige pagina