Het eerste deel van dit citaat is niet eenduidig. 'Moeder van al onder de hemel'
duidt op de Zwarte Maan (die alles baart). Haar symboliek behoort dan ook tot
de oudste en meest universele.
 
kandinskiAfb.471
 
'Het grootse kind' kan echter op twee manieren geduid worden.
De meest voorkomende betekenis hiervan is Priapus (die symbolisch nauw verwant
is aan Uranus).
 
melusineAfb.472
 
madonnaAfb.473
 
Een iets gecompliceerdere duiding is het kind IN de Zon; het Gekende kind.
 
Wie het kind in zichzelf (in diens Zon) niet verliest, zal ook geen moeite hebben
zich aan de Moeder te houden bij de Diamant-toets.
Deze gecompliceerdere duiding van het kind doet denken aan een Tarot-kaart
('De Zon', nr. XIX in het Waite-deck), waarbij we een kind op een wit paard
afgebeeld zien, dat omringd is door zonne-bloemen.
 
zonAfb.474
 
Deze tweede duidingsmogelijkheid omvat ook de grondslag voor het idee dat
alle mensen (die toch met name op de zonnesfeer georiënteerd zijn) kinderen
kunnen zijn voor de wijze. (Zoals we o.a. bij Lau Tzu kunnen lezen.)
 
lau tzeAfb.475
 
Bijgaande afbeeldingen illustreren de overeenkomst tussen deze twee vriendelijke,
vrolijke, door zonnetjes (zonnebloemen en legitimiteitszegels) omringde onbezorgd
voortgaande kinderen.
 
Het doet ook denken aan de naïeve onbezorgde kijk op de wereld die we bij
ouderen aan kunnen treffen die weten dat ze hun geheugen weliswaar aan het
verliezen zijn, maar altijd oprecht gebleven zijn en zodoende geen angst hoeven te
hebben 'door de mand te vallen'.
Ook dit is een vorm van verlichting. De vrucht van de Zwarte Zon/Diamant-weg,
de kennisboom, moet nu eenmaal afgeworpen worden. Ogenschijnlijk vervallen,
verrotten, verloren gaan, opdat er uit de zodoende vrijkomende blanke pit weer
een nieuwe boom kan groeien. Er voltrekt zich hier dus zowel een ondergang als
een bevrijding (vgl. #501). Ook het lichaam, het vlees, het omhulsel, wordt
astrologisch door de Zon gesymboliseerd. Maar dan met name door de cirkel, de
vergankelijke buitenkant ervan.
 
Samenvattend zien we dat er bij de Diamant, de Steen, twee verschillende
symbolen gehanteerd worden in de literatuur. Soms wordt dit de bloem, de
hoogste bloei genoemd, die dus fysiek voortkomt uit de Zwarte Zon.
 
Soms ook wordt hier de nadruk gelegd op de vrucht, voortkomend uit de
opgekweekte deugd, d.w.z. langdurig gevoed door de Zwarte Maan.
Bovendien wordt ook deze vrucht weer vanuit verschillende perspectieven bezien.
Enerzijds als de opgekweekte vrucht die losgelaten moet worden en zodoende
verloren lijkt (en dreigt) te gaan in de buitenwereld, anderzijds als de innerlijke
vrucht der ervaring, de perzik waaruit de nectar, het levenselixer (*),
gedestilleerd kan gaan worden. (In een meer Westerse symboliek is dat het goud
dat uit het lood gedestilleerd kan gaan worden.)
 
Verderop wordt deze symboliek nog wat systematischer beschreven.
 
elixerAfb.476
 
(*) Niet verwarren met de chemische productie van dit levenselixer, dat voort komt
uit de vereniging van kwik (Mercurius/Maagd) en Sulfur (Pluto/ Schorpioen). Bij
hierin voorkomende stof, cinnaber, heeft menig Chinese tester het leven gelaten.
 
 

Vorige pagina