De Kikker oepanisjad (= AUM oepanisjad = Mandukya Upanishad ) als .pdf

   

.

Kikker oepanisjad

.  
1. AUM is dit onuitdoofbare Woord. AUM is het universum,
  en dit is de uitstalling van AUM. Het verleden, heden
  en toekomstige, al dat was, al dat is, al dat zal zijn, is AUM.
  Zo ook al het andere dat moge bestaan voorbij de grenzen
  van de tijd, ook dat is AUM.
.  
*) Vgl. het Bijbelse: 'In den beginne was het Woord, en het Woord was
  bij God, en het Woord was God.' (Johannes 1.1) en 'Tau dat genoemd
  kan worden, is niet het Grote Tau' (Tau Te Tjing 1). De meeste
  scheppingsverhalen vangen aan met het onderscheid tussen een
. voorwereldlijke schepping en een aardse schepping.
.  
2. Dit hele universum is de grote Brahman, dit Zelf
  is het waarlijk eeuwige, en het Zelf is viervuldig.
.  
.  
3. Hij wiens sfeer de wakende is, die wijs is betreffende
  het naar buiten gerichtte, die zeven ledematen heeft,
  waartoe negentien poorten leiden,
  die vreugde heeft bij het invoelen van grove objecten,
  Vaishwanara, de universeel mannelijke. Hij is de eerste.
.  
*) //Zwarte Zon, de 'instinctieve' die zichzelf (naar Egyptische
  mythologie) uit de oerwateren verheft; de 1e chakra.
.  
.  
4. Hij wiens sfeer de droom is, die wijs is betreffende het
  naar binnen gerichtte, die zeven ledenmaten heeft,
  waartoe negentien poorten leiden, die vreugde
  heeft bij het aanvoelen van subtiele objecten, Taijasa,
  de in Lichtende Geest verblijvende, hij is de tweede.
.  
*) //Mercurius, de 'redelijke' bewoner v.d. hart chakra waartoe ook 'tast'
  behoort. Als in Martin Luthers 'I have a dream...'. Dat zich in het
  Nederlands beter vertaald met 'visie' (of 'vergezicht' of 'utopie' of
  'ontwerp' of 'voorstelling'). Aangenomen dat de schepping een 'droom'
  van de Schepper is, dan is degene die deze droom ervaart en leert
. kennen de 'verwervende'.
.  
5. Wanneer men zonder enig begeren of verlangen slaapt,
  zonder enige droom, dat is de perfecte sluimering. Hij
  wiens plaats de perfecte sluimering is, die Een geworden
  is, die in zichzelf verzamelde wijsheid is, die vervuld
  is van zuiver vreugde, vreugde zonder gerelateerdheid,
  waartoe Wijsheid de poort is, Prajna, de Heer der
  Wijsheid, Hij is de derde.
.  
*) //Diamant-Zwarte Maan. De nadruk ligt op ervaring geconcentreerd
  hebben maar 'onthecht' zijn... het hart is ontdaan van ego-verlangens
  ('harts-tochten'), wat mogelijk werd door zich aan/naar Wijsheid te
. hechten/richten.
.  
6. Dit is de Almachtige, dit is de Alwetende, dit is de
  Innerlijke Ziel, dit is de Baarmoeder van het Universum, dit is de
  geboorte en vernietiging der schepselen.
.  
.  
7. Hij die nog naar binnen gericht wijs nog naar buiten gericht wijs
  is nog naar binnen én naar buiten gericht wijs, nog zelf wijsheid
  vergaart nog bezeten is van wijsheid nog door wijsheid bezeten
  wordt, Hij die onzichtbaar en incommunicabel is,
  onverwikkelbaar, zonder verschijningsvorm, ondenkbaar,
  onnoembaar, Wiens essentie de bewustheid van het Zelf in diens
  enkelvoudige bestaan is, waarin alle verschijnselen oplossen,
  die kalm is, die goed is, die de ene is waarvan er geen
  ander bestaat, Hem noemt men de vierde; Hij is het Zelf, Hij is
  het object van Weten.
.  
*) //Priapus, de ideale leerling; primair onschuldig bewustzijn van
  niet-weten, de onbevangen ziel.
.  
.  
8. Dit nu, is het Zelf. Betreffende het onvergankelijke woord,
  dit is Om: en betreffende diens letters, Diens delen zijn de
  letters en de letters zijn Diens delen, namelijk A, U, M.
.  
*) In de vorm der letters aum zijn de 'bewegende delen' Neptunus, Uranus
  en Pluto te herkennen; resp. neptunus, uranus, pluto. Waarbij dan nog vermeld kan
  worden dat Uranus ook wel 'de driewerf grote Hermes' genoemd
  wordt en als zodanig naar Hermes (=Mercurius) verwijst die zich in
  het lege, ego-loze hart van dit bovenpersoonlijke drietal bevindt.
  In de Tau Te Tjing treffen we de beschrijving van deze 3-eenheid aan
  in vers 14. Planetaire beeldspraak is aan dit zonnestelsel gebonden,
  maar we zien deze 3 'sferen' bijv. ook aan het werk bij de vorming
. van nieuwe sterrenstelsels.
.  
9. De Waker, Vaishwanara, het Universeel Mannelijke, Hij is A,
  de eerste letter, vanwege initialiteit en indringendheid: degene
  die hem hiervoor kent houdt stand en bereikt al diens
  verlangens; hij wordt de bron en eerste.
.  
*) //Zwarte Zon.
.  
.  
10. De dromer, Taijasa, de bewoner van de Verlichte
  Geest, Hij is U, de tweede letter, vanwege Vooruitgang en
  Centraliteit: Degene die Hem als zodanig kent, verruimde
  de begrenzing van diens weten en steeg uit boven verschil, nog
  wordt er enige uit diens zaad geboren die het Eeuwige niet kent.
.  
*) //Mercurius in de Hartchakra (//Pegasus) of Uranus als
  bovenpersoonlijk voertuig voor Zwarte Maan voorbij de Diamant. In
  China is dat Kwan Yin die een (smaragd-of toermalijn groene) draak
. als voertuig heeft.
.  
11. De Slaper, Prajna, Heer der Wijsheid, Hij is M, de
  derde letter, vanwege Maat en Eindigheid : hij die
  Hem als zodanig kent, beoordeeld het Universum met
  zichzelf en verkrijgt het vertrek in de Eeuwigheid.
.  
*) Op het gevaar af van enige fouten -voortkomend uit de afwezigheid
  van geschreven optekening uit de tijd der Kelten- wil ik ook nog een
  indruk geven van hoe dit in de Keltische cultuur benoemd werd. Het
  betreft dus de tijd van vòòr de Romeinse- en Christelijke kult in
  Europa (ruim geschat van 2000 BCE tot 500 CE) .
  De Zwarte Maan heet nu 'Grote Godin', 'Stammoeder' (een term die
  we ook in de I Tjing aantreffen), 'Grote Moeder' (Danu of Don).
  Ook wel de Oude Gesluierde, de Blauwe Heks (hetgeen me overigens
  eerder aan Neptunus doet denken), Gyre Carlin, Zwarte Annis of Heks
  van Beare genoemd. De Zwarte Vrouw die over grote wijsheid
  beschikt maar zich vermomd als een lelijk jong meisje. In al deze
  vormen geassocieerd met wijsheid en milde gaven.
  Als Don (lett.: 'De Donkere'), de Britse naam van deze oermoeder,
  heeft ze een eigen sterrenbeeld als verblijfplaats: Llys Don (=het Hof
  van Don), oftewel Cassiopeia. Een circumpolair sterrenbeeld in de
  vorm van een W. (De hemelregio van circumpolaire sterren is waar de
  Chinese traditie de Noordelijke Lepel plaatst, de verblijfplaats van het
  heiligste, bepalend voor de plaatsing der herbergen die op hun beurt
  weer gekoppeld zijn aan de positie van Zwarte Maan.)
  Don is ook degene die zich met Dagda verenigt. Dagda is de naam van
  Uranus bij de Kelten, ook wel Taranis of Anu genoemd. Hij is de
  stamvader, de Goede God, (de Robijn- of Toermalijn-rode) die zich op
  rituele (!) wijze verbindt met de godin Danu, waaruit de Tuatha Dé
  Danann geboren worden; de mythische voor-ouderlijke bewoners van
  Ierland die het hemelrijk ónder de aarde vormen dat beschouwd
  wordt als een ideale afspiegeling van de mensenwereld.
.  
.  
12. Letterloos is de vierde, de onverwoordbare, het eind der
  verschijningsvormen, het Goede, de Ene zonder
  vergelijk: zo is AUM. Hij die weet is het Zelf en
  gaat door zijn zelf in het Zelf binnen, de wetende
  en het gewetene.
.  
*) De Letterloze wordt met 'Bindu' geassocieerd (de niet-planetaire
  'chakra' die alle 'wielen' als een 'hengselkruis' op hun as houdt).
.  
.  

---

  Als brontekst (Sanskrit+Engels) werd voorlopig de Mandukya
  Upanishad van Sri Aurobindo gebruikt. Er wordt nog naar een-op-een
  vertalingen van sanskrit naar een Europese taal gezocht.

Vorige pagina