Hildegard von Bingen werd in 1098 CE bij Alzey in midden-duitsland geboren. Op
8-jarige leeftijd deed ze intrede in het onder Benedictijner invloed staande
nonnenklooster te Disibodenberg, dat in de 7e of 6e eeuw CE gesticht werd door
de Ierse monnik Disibod.
In 1136 CE kreeg ze hierover de leiding als abdis. Bij pauselijk besluit werden haar
zienersgaven erkend als ingegeven door de Heilige Geest en kreeg zij toestemming,
ja zelfs aanmoediging, om alles bekend te maken wat zij op deze wijze zag. Paus
Eugenius las persoonlijk voor uit haar werk 'Scivias' tijdens de synode van Trier.
In 1179 CE stierf ze als 82-jarige non bij vol bewustzijn, hetgeen gepaard ging met
bijzondere licht-effecten waar de gehele abdij in baadde. In 1227 CE werd ze
officieel heilig verklaard.
 
borst zoonAfb.483
 
Deze vrij uitgebreide noot als illustratie van de mogelijkheden die er binnen het
kerk-lichaam, dat overigens als 'moeder' beschouwd werd, bestonden voor een
'geroepene', deze dissidente van Disibod, die er niet voor terug schrok om pausen
en wereldse leiders te vermanen (als vrouw in de middeleeuwen).
 
wielAfb.484
 
Bovendien zal dit illustreren dat de in deze publicaties onthulde 'geheimen' (de
verborgen chronologische structuur verbanden die aan alle religies en mythen ten
grondslag liggen) niet zo maar afgedaan kunnen worden als 'bijgeloof' of 'magiërs
praktijken', maar ook aan de Christelijke cultuur niet vreemd zijn. Hoezeer deze
ook haar best doet om dit -vermoedelijk als zowat de enige cultuur ter wereld-
geheel te verdringen.
 
 
 
 

Vorige pagina