Dat de schrijfster de hierop volgende vreugde (van het vinden van de weg naar de
hemel) gesmaakt heeft, blijkt niet alleen uit haar opmerkelijke stervenswijze en
helende vermogens die ons overlevert zijn, maar ook uit volgend citaat:
 
'God schenkt de mens zijn aanwezigheid als zoete vrucht, als 
 loon naar arbeid, maar Hij overhandigt dit loon niet zonder dat 
 de mens zich hiertoe heeft ingespannen.' (Vgl.'gelouterd'.)
  (uit: Scivias)
 
 

Vorige pagina