Een nadere toelichting op deze 'duivels' vinden we bij Rumi:
 
'Het brullen van monsters 
 heeft een vertrouwelijke klank
 het is een oproep van vergetelheid 
 waarvan zij zingen.
 Zij roepen "kom hier, 
 wij zullen jou naam brengen"
 zij vleien de karavaan 
 en bieden roem.
 De monsters verzoeken de mens 
 met kunstig verleiden
 dat hem zal brengen 
 tot de uiteindelijke val.
 
 
 Het is slechts aan het einde dat deze monsters vorm krijgen
 in de verscheurende wolf en leeuw aan de poort.
 De monsters schreeuwen: "Reputatie!"
 "vul je beurzen en streef naar roem".
 Zich binnenin vastzettend houden zij sluw aan
 maar de geheimen worden geopend voor hen die weerstaan.
 Herinneren van God kan deze duivels uitbannen.
 Bij het licht van het innerlijk oog zullen deze gieren verdwijnen.
 Herinneren van iets brengt zijn eigenschappen boven
 zoals elk voorval een essentie nodig heeft om te bestaan.'
   
 
Hier zien we dan ook de twee mogelijke betekenissen van de ingewanden der Zon
(de stip in de cirkel).
Het Volle hart heeft de Zwarte Zon als duister beginsel. Dit gaat bij de Diamant ten
onder volgens een natuurwet. (Vgl. #363, #366 en #91, #305.)
Het Geledigde hart, het zonnesymbool zonder stip, de nul (hetgeen tevens het getal
is van De Dwaas in de Tarot), kan hier echter gevuld worden met wijsheid.
 
De stip kan dus zowel symbool staan voor de Zwarte Zon
als voor de Zwarte Maan/Priapus-as in bovenaanzicht. 
 
(Of, op een nog grotere schaal, voor het stilstaande punt bij de hemel-pool waar
  alles omheen schijnt te bewegen. )
 
Opmerkelijk is bovendien, dat het verwijderen van de ingewanden een essentiële
symboliek is bij veel Sjamanistische inwijdingen.
 
Een ceremonieel 'zwaardwiel' uit de 13e/14e eeuw CE van Java ziet er als volgt uit
  (Centraal Museum Jakarta).
 
We herkennen er zowel de zonne-symboliek als het scherp vurige in.
 
 
 
 

Vorige pagina