De strohonden zijn waardevol als dragers van een idee waarvoor geofferd kan
worden; stro-poppen, die (trouw als honden) dienst doen als symbool.
Tijdens de offerhandelingen vertegenwoordigen ze een hoge waarde, maar hierna
zijn het lege hulzen die zonder bezwaar door het vuur verteerd kunnen worden.
 
(De keuze voor stro als symboliekdrager -oprechte aren waaraan graan kon
hechten en rijpen- komt wellicht in een latere publicatie aan de orde i.v.m. de
Chinese kalender en diens verbanden met de I Tjing. Hier zij alvast gewezen op
de are als oppervlaktemaat.)
 
 

Vorige pagina