De term 'Absolute Waarheid' verwijst in dit geval vermoedelijk naar de Islam i.p.v.
naar Boeddhisme of Zen-boeddhisme. De term wordt bovendien wel gebruikt ter
aanduiding van Krishna, de hoogste verpersoonlijking Gods (en vernietiger der
vernietigers) in o.a. de Bhagavad Gita.
Alle drie deze religieuze stromingen zijn in India en China vertegenwoordigd en
kennen dit begrip. Met name in China is de term 'Absoluut' moeilijk verteerbaar.
Waarschijnlijk mede ten gevolge van de eeuwen lange geschiedenis van het
Taoïsme en het diepgewortelde besef van de eeuwige veranderingen.
 
jongsteAfb.489
 
De woordkeus 'Absolute (...)' zal ook vanuit de meeste culturen buiten India en het
Midden Oosten niet als erg gelukkig beschouwd worden. Het doet teveel denken
aan autoritaire overheersingen. Dat 'Islam' oorspronkelijk 'overgave' betekent valt
bovendien ook niet altijd even goed te herkennen in de wereldse rol van deze
religie (die tot de jongsten onder de wereldreligies gerekend kan worden).
Ik wens me echter uitdrukkelijk te distantiëren van ongenuanceerde kritiek op
Islam, Hindoeïsme of Boeddhisme die uit dit citaat afgeleid zou kunnen worden.
Wat de een beschrijft als het 'Onnoembare', wordt door de ander als het 'Absolute'
beschreven. Twee termen die het bevattingsvermogen te boven gaan. Het
voorbeeld is hier nu juist opgenomen ter illustratie van de noodzaak tot zwijgen
(=overgave) als het daar de tijd voor is.
 
Zie bijv. ook #501, waarbij de rattenkeutels 'klonters' (van het hamsteren, het
kennisvergaringsproces) genoemd worden.
 
 

Vorige pagina