De symboliek van het vuur wordt over de gehele wereld gehanteerd als toegang
tot de onsterfelijkheid. Volgend citaat is een lofzang op dit louterende vuur:
 
'Uw heilige vuur, dat voortlekt op de brandstof der waarheid,
 Betekent voor de juist ingestelde mens: vreugde, vrijheid en
 onbelemmerdheid. Voor de onjuist ingestelde mens is het
 daarentegen: droefheid, dood en verkramptheid.
 Want de laatste mist de moed 
 om zich door het goddelijke vuur te laten reinigen
 En daardoor vreugde en vrijheid te erlangen.'
  (Zarathoustra, Yasna 34[4])
en:
 
'Wederom herkende ik Uw stem, Wijze Heer,
 Toen uw Geest ten tweede male over mij vaardig werd
 en mij vroeg:
 Zarathoustra, wat begeert gij te weten?
 Ik antwoordde:
 Mijn kennis is slechts brandstof voor uw verterend vuur.
 Moge die kennis tot waarheid worden gelouterd.'
  (Yasna 43[9])
en wat later:
 
'Waarlijk!
 Toen erkende ik ten volle, dat Gij de Heilige zijt:
 Uw zalige aanwezigheid van weleer
 doorhuivert mij nog tot in het merg
 en verwarmt mij nog steeds tot vurige bezieldheid.
 O verkilde harten, die de nacht voor dag houdt,
 Treed uit de duisternis tevoorschijn,
 En verwarmt u aan dat heilige vuur.'
  (Yasna 43[15])
 
waarna ook hij, Zarathoustra, zwijgt:
 
'Geen woorden vermogen die Godservaring te beschrijven.
 Er zij slechts ruimte voor heilige stilte,
 Waarin alleen het ruisen van Uw waarheid hoorbaar zij
 En slechts zichtbaar de zon van Uw oneindige goedheid.
 Moge die zon onze harten verlichten
 Tot vruchtbaarheid en rijke oogst.'
  (Yasna 43[16])
 
jahangirAfb.490
 
Enige andere voorbeelden van dit heilige vuur:
 
zonneradAfb491
 
- Wiel van het vuur (Boeddhistisch),
 
tjintyaAfb.492
 
- Acintya (Balinese vuurgod),
 
shivaAfb.493
 
- Shiva in vuurrad (Hindoe).
 
 
 
 

Vorige pagina