Het begrip 'offer', dat ook in de I Tjing veelvuldig voor komt, behoeft wellicht
enige toelichting. Ieder doen en laten dat voortkomt uit een zuivere intentie, is
a.h.w. een offer van lagere drijfveren ten gunste van hogere. Het doen van de
afwas valt hier net zo goed onder als het opsteken van een kaars of het
grootmoedig zwijgen. Het raadplegen van (en gehoor geven aan) het orakel net zo
goed als het begrip opbrengen voor anderen. Het in dienst van anderen inzetten
van je krachten en vermogens net zo goed als het aanbieden van goederen op een
markt. Het hangt van de integriteit, de intrinsieke waarde, de intentie af of iets
de naam 'offer' verdient. Het 'Grote Offer' verwijst in dit geval naar het offer van
het ego; het leven/sterven ten dienste van... (kinderen, het gezin, ...). 
 
ripley scroll kopAfb 496
 
 

Vorige pagina