Het begrip 'offer', dat ook in de I Tjing veelvuldig voor komt, behoeft wellicht enige
toelichting. Ieder doen en laten dat voortkomt uit een zuivere intentie, is a.h.w. een
offer van lagere drijfveren ten gunste van hogere. Het doen van de afwas valt hier
net zo goed onder als het opsteken van een kaars of het grootmoedig zwijgen. Het
raadplegen van (en gehoor geven aan) het orakel net zo goed als het begrip
opbrengen voor anderen. Het in dienst van anderen inzetten van je krachten en
vermogens net zo goed als het aanbieden van goederen op een markt. Het hangt
van de integriteit, de intrinsieke waarde, de intentie af of iets de naam 'offer'
verdient. Het 'Grote Offer' verwijst in dit geval naar het offer van het ego; het
leven/sterven ten dienste van... (kinderen, het gezin, ...). 
 
ripley scroll kopAfb 496