De hexagrammen 481 en 331 verwijzen beiden naar 'restantjes/overblijfsels' zoals
die bij de herbergen 6 en 7 behoren. Opmerkelijk is, dat wanneer #331 verwacht
zou kunnen worden op grond van chronologische ont-wikkelingen, het nogal
eens voor komt dat #481 als antwoord verschijnt en omgekeerd.
Het doet denken aan Vissen-achtige verwarring.
 
tothAfb.497
 
In de Chinese (klassieke) literatuur treffen we verhalen aan die handelen over een
klagende-, dwaze- of verdwaalde kikker wiens WAN-klank doorklinkt vanaf de
bodem van een waterput. Een wan is zowel een mand om kaf van koren te
scheiden, als een lekkage. (In sommige I Tjing-versies is er bij #634 geen sprake
van lompen [Pluto] maar van lekkages [Neptunus] die gestopt moeten worden.
Beide versies zijn legitiem zoals o.a. uit de Tau Te Tjing-indeling blijkt.)
 
Behalve associaties m.b.t. de 'wan', behoort er bij 'de wanklank klinkt door' ook nog
een minder voor de hand liggende associatie:
'door' = PER en 'klinken' = SONARE.
Samengevoegd dus PER-SOON; doorklinker. Dit in tegenstelling tot 'harmoniëren',
dat samenklinken betekent. Als antwoord op een gestelde vraag kan er dus ook
sprake zijn van een hint dat het (te) persoonlijke overheerst.
 
Een soortgelijke associatie vinden we bij Plato's 'Gorgias'. In 'Een psyche als een zeef'
citeert Socrates (diens leraar) naar zijn zeggen een vernuftig man (vermoedelijk
Pythagoras, ±580-500 BCE) die een verhaal verzonnen had over het voor
overreding vatbare deel der psyche. Dit deel noemde hij met een woordspeling op
deze vatbaarheid een vat. Onverstandige mensen noemde hij leken, van lekken, en
bij die onverstandige mensen was volgens hem het deel van de psyche waar de
verlangens ontstaan, het onbeheerste, poreuze element, een lek vat. Dit beeld
ontleende hij aan hun onverzadigbaarheid. Deze leken waren in de Hades -de
onzichtbare wereld- de ongelukkigste mensen, die met een vat vol gaten water
naar een zeef dragen die al evenveel gaten heeft. Met de zeef werd de psyche
van onverstandige mensen bedoeld, omdat die vol gaten zit en door ongeloof en
vergeetachtigheid nu eenmaal niets dan afval kan vasthouden.
 
Door de nadruk op hoe iets klinkt, doet dit 'doorklinken' tenslotte ook denken aan
herberg 28, welks duiding o.a. 'homofoon' is; gelijkklinkend.
 
De 'zeef der wijzen' werd/wordt bovendien bij sjamanistische divinatie en
magische regenopwekking gebruikt. Deze kwam reeds voor in de mysteriën van
Isis en werd meegedragen tijdens processies van Dionysos.
 
Alchemisten associeerden de zeef tevens met Groene Leeuw; het kwik der filosofen
in vaste en vloeibare vorm (associërend met Uranus/Mercurius).
 
En Aristofanes (±380 BCE) schreef:
'Ik dacht dat Zeus in een zeef urineerde' (associërend met Uranus/Jupiter).
 
eleusisAfb.498
 
eleusis wan
 
 

Vorige pagina