De materiële uitleg van 'vloeibare waarden' is olie en wijn.
In onze tijd wordt dit meestal gereduceerd tot 'cash-flow'.
Er bestaan echter tevens meer geestelijke associaties met etherische/essentiële
oliën en met wijn richting 'onthechting-van-het-ik'.
 
faithAfb.499
 
Wijn drinken wordt als bezigheid onder gelijkgezinden geacht bij te dragen tot
vreugde. De wijn wordt bovendien geschonken, associërend met schenken en
ontvangen, hetgeen vertrouwen en trouw impliceert. (Vgl. ook #5 en #646.) 
 
Ditzelfde geldt voor de etherische oliën, die op het onderbewustzijn inwerken en
voorbij gaan aan de ego-beperking van het bewustzijn. Deze geestelijke betekenis
van wijn en olie is dus niet anders dan 'faith', geloof, waarachtig vertrouwen.
 
'Noordelijke Lepel' is in China de benaming van de woonplaats der Hoogste Heer;
de Meester in wiens opdracht men als gast werkzaam is.
 
grote beerAfb.500
 
grote beer 1
 
 

Vorige pagina