In de Griekse mythologie komt het verhaal voor van Danaë, de dochter van koning
Akrisios van Argos. Hem was voorspeld dat hij door haar zoon gedood zou worden.
In een krampachtige poging om dit te voorkomen hield hij zijn dochter gevangen
zodat ze niet zwanger zou worden. Zeus verenigt zich echter toch met haar,
waarvoor hij de vorm van een gouden regen aan neemt. (*)
 
danaeAfb.507
 
Hieruit vloeit de geboorte van Perseus voort, die tesamen met zijn moeder in een
kist in zee geworpen wordt door Akrisios.
Ze landen echter veilig op een eiland (//herberg 16). Perseus is de halfgod die later
met behulp van een spiegel (!) het slangenhoofd van Medusa af zal hakken,
daardoor het vliegende paard Perseus uit haar romp bevrijdend. Hij bezit tevens
een onzichtbaar makende kap (!), waardoor hij o.a. kan ontsnappen aan haar
verwanten. Zijn grootvader sterft uiteindelijk inderdaad door zijn hand ten gevolge
van een ongelukkig geworpen discus (!).
 
(*) 'Gouden regen' is niet alleen vloeibaar maar kan ook op een goud-regen of een
graan-regen of de Uranische loofboom met goudgele trosbloemen slaan. Essentieel
hierbij is steeds het idee van de 'Hemelse Zegening'.
 
 
 

Vorige pagina