Het vroege Boeddhisme was in vergelijking met het oudere en mildere Hindoeïsme
vrij radicaal en richtte zich met name op een kleine selecte groep. Het werd
'Hinayana' genoemd; 'het kleine voertuig', hetgeen dus eigenlijk een scheldwoord
was van hun tegenstanders - de latere grote stroming van Boeddhisten die zich
op een breder toegankelijke vorm van Boeddhisme oriënteerden en zich
'Mahayana'; 'het grote voertuig' noemden. (Vgl. ook #76.)
 
Bij de statische ordening der (28) herbergen die met name in de Hindoe-cultuur
gangbaar was (is), valt herberg 23 'voertuig der schimmen' in het centrum van het
teken Leeuw. Bij noot 31 zagen we dat het teken Leeuw vanuit de Chinese visie
als ruim/bekrompen omschreven wordt, terwijl groot/kleine voor het teken Maagd
gehanteerd wordt. We zien hier de vraag of de weg van het (ego-)bewustzijn groot
of klein genoemd kan worden in weergegeven.
 
Het kìezen tussen deze twee 'voertuigen' is overigens wat te simpel; ze hebben
beiden voor- en nadelen. Zo is de yoga-weg (van het Hinayana Boeddhisme)
hoofdzakelijk een lange en geleidelijke wilsinspanning. Het inzetten van de wil is
echter vrijwel altijd een ego-kwestie, zodat de resultaten van deze vaak
intellectuele weg verleiden tot een verfijnde vorm van egoïsme die pas op het
einde aan het licht komt.
De veelal intuïtief/gevoelsmatig 'alles accepterende' weg van het
Mahayana(+Tantra) Boeddhisme distantieert zich daarentegen niet duidelijk van
het niet-goede, zodat een chaotische vermenging in plaats van een grotere eenheid
als resultaat dreigt. Het Hinayana Boeddhisme lijkt tussen Leeuw en Vissen te
balanceren, terwijl het Mahayana Boeddhisme tussen Waterman en Maagd lijkt op
te wellen.
 
ramAfb.513
 
 
 
 

Vorige pagina