Tau Te Tjing

 0,00

In deze Tau Te Tjing vertaling zijn de hoofdstukjes systematisch geordend, overeenkomstig in de oudheid gangbare kosmologische (astrologische)  systematiek zoals die met kleine variaties door vele ingewijden op het Noordelijk halfrond gehanteerd werd. Niet alleen in China en India, maar ook in het Perzische rijk van Zaratushtra, het Midden Oosten (+/- Groot Babylonië) en in het Egypte der farao’s. Ja zelfs ten grondslag ligt aan het Runenalphabet. Het bleken geen 81 maar 80 hoofdstukjes te zijn.